Category Archives: Bài Viết Về Kỹ Thuật Đèn Chiếu

CHỈ SỐ CRI LÀ GÌ?

Chỉ số CRI (Color Rendering Index) là một chỉ số đánh giá khả năng tái tạo màu sắc của nguồn sáng so với nguồn sáng tham chiếu chuẩn. Chỉ số CRI được phát triển để giúp đánh giá mức độ chính xác của màu sắc được tái tạo bởi các nguồn sáng khác nhau. Các […]